https://sites.google.com/site/cheerapps/home/trabaki

Trąbaki
 

Privacy Policy:


Trąbaki app does not collect any personal information nor information on device it is run on.Polityka Prywatności:

Aplikacja Trąbaki nie zbiera żadnych danych osobowych ani danych urządzenia, na którym jest uruchomiona.